Nasze projekty

Dla nas jakość to właściwe wykonanie, zgodność ze specyfikacją, ciągłe doskonalenie a nade wszystko spełnienie i przewyższanie oczekiwań klienta.

Poniżej zamieszczamy jedynie najważniejsze pozycje z całego dorobku projektowego Torprojektu z podziałem na projekty już ukończone i projekty będące w trakcie realizacji.

Pokaż na mapie

Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice – Kraków..

Czytaj więcej...

Modernizacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin Północny na odcinku Lubartów – Lublin Północny w km 82,423 – 107,723.

Czytaj więcej...

Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odcinku Tarnów – Stróże

Czytaj więcej...

Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, odcinek |Warszawa Zachodnia Skierniewice w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice”...

Czytaj więcej...

Wykonanie robót modernizacji infrastruktury kolejowej stacji i szlaków w obszarze LCS Ciechanów, odcinek Świercze – Ciechanów..

Czytaj więcej...

Koncepcja wraz z kosztorysem wstępnym, projekt budowlany, dokumentacja przetargowa na wykonanie projektów wykonawczych oraz realizację robót budowlanych w ramach branży:
- układ torowy wraz z odwodnieniem.

Czytaj więcej...