zakres

Koncepcja wraz z kosztorysem wstępnym, projekt budowlany, dokumentacja przetargowa na wykonanie projektów wykonawczych oraz realizację robót budowlanych w ramach branży:
- układ torowy wraz z odwodnieniem.

termin realizacji

12/2009 – 03/2010

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych: 2.500.000 PLN