Wykonanie robót modernizacji infrastruktury kolejowej stacji i szlaków w obszarze LCS Ciechanów, odcinek Świercze – Ciechanów od km 70,780 do km 99,450. LOT A – stacje Gąsocin, Ciechanów, LOT B – szlaki: Świercze – Gąsocin, Gąsocin – Ciechanów.

zakres

Dokumentacja projektowa niezbędna do wykonania robót przebudowy sieci trakcyjnej na szlaku Świercze – Gąsocin i stacja Gąsocin.

termin realizacji

11/2009

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych:
5.600.000 PLN