Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice – Kraków; Przebudowa linii kolejowej nr 133 na odcinku Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy od km 65,400 do km 67,200"; "Przebudowa stacji Kraków Mydlniki od km 62,400 do km 65,400”.

zakres

Koncepcja wielobranżowa, projekt budowlany i wykonawczy:

  • układ torowy wraz z odwodnieniem,
  • obiekty inżynieryjne,
  • drogi i przejazdy,
  • obiekty kubaturowe,teletechnika,
  • sieci i instalacje wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
  • elektroenergetyka nietrakcyjna,
  • sieć trakcyjna.
termin realizacji

2011

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych:
49.000.000 PLN