Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II. LOT C – Pozostałe roboty. Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu drogi krajowej nr 72 Rawa Mazowiecka – Łódź z torami linii kolejowej Nr 1 Warszawa Centralna – Katowice w miejscowości Rogów.

zakres

Koncepcja, kompleksowy, wielobranżowy projekt budowalny i wykonawczy (wszystkie branże).

termin realizacji

2011

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych:
13.000.000 PLN