Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 236.920 do km 287.700 objętych obszarem LCS z siedzibą w Malborku, w ramach Projektu modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Warszawa – Gdynia.

zakres

Projekty realizacyjne (montażowe) w branży:

  • sieć trakcyjna,
  • elektroenergetyka niskich napięć,
  • teletechnika kolejowa w zakresie sterowania siecią trakcyjną.
termin realizacji

2011

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych:
24.000.000 PLN