Modernizacja linii kolejowej E-30/C-E 30, odcinek Kraków – Rzeszów - wykonanie kompleksowych prac projektowych w raz z nadzorem autorskim dla szlaku Sędziszów Małopolski – Trzciana (km 133,600 – 142,400), dla stacji Trzciana (km 142,400 – 143,900).

zakres

Mapa dla celów projektowych, inwentaryzacja przedprojektowa, koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy:

  • układ torowy wraz z odwodnieniem,
  • drogi i przejazdy kolejowe,
  • obiekty inżynieryjne,obiekty budowlane,
  • instalacje sanitarne, wodociągowe i gazowe,
  • elektroenergetyka niskich napięć,
  • linia potrzeb nietrakcyjnych,
  • sieć trakcyjna,sterowanie ruchem kolejowym,
  • teletechnika kolejowa.
termin realizacji

12/2010 – 09/2012

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych:
192.000.000 PLN