Modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Rożki – Jastrząb realizowana w ramach zadania pt.: „Modernizacja linii nr 8 Radom – Kielce”.

zakres

Projekt budowlany i wykonawczy:

  • obiekty inżynieryjne,
  • rozbiórka toru,
  • projekt odwodnienia układu torowego.
termin realizacji

2012

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych:
18.000.000 PLN