Koordynacja prac firm projektowych w zakresie układów torowych tunelu i stacji drugiej linii metra w Warszawie oraz weryfikacji dokumentacji pozwolenia na budowę. Projekt architektoniczno-budowlany skrajni.

zakres

Koordynacja prac, weryfikacja projektu budowlanego, konsultacja w zakresie układu torowego. Projekt architektoniczno-budowlany skrajni.

termin realizacji

2010

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych:
10.000.000 PLN