Modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne); szlak km 24,450 do km 57,500, stacja Tłuszcz.

zakres

Kompleksowy, wielobranżowy projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy (30 km szlaku oraz stacja Tłuszcz):

  • układy torowe wraz z odwodnieniem,
  • sieć trakcyjna,układy drogowe i przejazdy,
  • linia potrzeb nietrakcyjnych,elektroenergetyka niskich napięć,
  • obiekty kubaturowe, w tym perony na 9 przystankach osobowych i na stacji Tłuszcz oraz budynek nastawni,
  • obiekty inżynieryjne,
  • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe.
termin realizacji

2013-

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych:
300.000.000 PLN