Przebudowa istniejącej infrastruktury kolejowej w celu utworzenia zaplecza technicznego do obsługi bieżącej taboru wagonowego i składów zespolonych na stacji Gdynia Grabówek.

zakres

Projekt budowlany i wykonawczy:

  • sieć trakcyjna,
  • elektroenergetyka nietrakcyjna i niskich napięć,
  • sterowanie ruchem kolejowym,
  • telekomunikacja kolejowa,
  • sieci sanitarne.
termin realizacji

2014-

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych:
13.000.000 PLN