Budowa i modernizacja podstacji trakcyjnych w ramach umów z PKP Energetyka na linii kolejowej nr 1, 9, E65.

zakres

Projekty budowlane i wykonawcze 18 podstacji trakcyjnych (w tym 8 nowobudowanych):

  • obiekty kubaturowe,
  • elektroenergetyka – podstacja trakcyjna,
  • elektroenergetyka – rozdzielnie 110 kV,
  • teletechnika,
  • instalacje i urządzenia sanitarne z przyłączami,
  • układy drogowe.
termin realizacji

2012-

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych:
485.000.000 PLN