Wykonanie projektu budowy myjni taboru kolejowego na stacji postojowej Tłuszcz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą drogową.

zakres

Studium wykonalności, projekt koncepcyjny, budowalny i wykonawczy:

  • układ torowy wraz z odwodnieniem,
  • układ drogowy,
  • elektroenergetyka,
  • sieć trakcyjna,
  • obiekty kubaturowe (hala).
termin realizacji

2012

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych:
10.000.000 PLN