Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku gr. województwa - Czeremcha - Hajnówka"

Wartość prac

1.850.000 PLN

Zakres

1. Prace przygotowawcze (m.in. badania geologiczne i dokumentacja geotechniczna, inwetaryzacja zieleni, operaty dendrologiczne, etc.)

2. Mapa do celów projektowych

3. Koncepcja projektowa

4. Pozyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych

5. Projekty budowlane z opiniami i uzgodnieniami

6. Dokumentacja wykonawcze

7. Dokumentacja powykonawcza

8. Dokumentacja SRK