Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej E20 Siedlce - Terespol dla zadania pn. Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol.

zakres

Kompleksowy, wielobranżowy projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza (stacja Terespol):

  • układy torowe wraz z odwodnieniem,
  • sieć trakcyjna, układy drogowe i przejazdy,
  • linia potrzeb nietrakcyjnych,elektroenergetyka niskich napięć,
  • obiekty kubaturowe, w tym perony na 9 przystankach osobowych i na stacji Tłuszcz oraz budynek nastawni,
  • obiekty inżynieryjne,
  • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe.
termin realizacji

2017-

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych: 
420.000.000 PLN