Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej E20 Siedlce - Terespol dla zadania pn. Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol, etap III - LCS Terespol"

Wartość prac

6.525.000 PLN (netto)

Zakres

1. Sprawdzenie projektów budowlanych

2. Projekty wykonawcze

3. Projekty czasowej organizacji ruchu

4. Projekty fazowania robót

5. Dokumentacja powykonawcza

6. Sprawowanie nadzoru autorskiego

7. Opracowanie dokumentacji stanu istniejącego

Data zakończenia prac

2018