”Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego dla realizacji przebudowy linii średnicowej w Warszawie w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia”

Projekt realizowany w ramach konsorcjum Torprojekt oraz Kuryłowicz & Associates.

zakres

Kompleksowa, wielobranżowa dokumentacja projektowa obejmująca koncepcję programowo-przestrzenną, projekt budowalny:

  • architektura,
  • układy torowe wraz z odwodnieniem,
  • sterowanie ruchem kolejowym,
  • sieć trakcyjna, układy drogowe i przejazdy,
  • linia potrzeb nietrakcyjnych,elektroenergetyka niskich napięć,
  • obiekty kubaturowe,
  • obiekty inżynieryjne i mostowe,
  • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe,

 

dla przebudowy i rozbudowy infrastruktury p.o. Ochota, stacji Śródmieście, p.o. Rondo de Gaulle'a, p.o. Solec, stacji Warszawa Wschodnia.

termin realizacji

2018-

wartość inwestycji

wartość Umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.: 
27.000.000 PLN

 

Więcej informacji na stronie www.srednica.info.