Konieczność obrania specjalizacji w obecnych realiach rynkowych jest dla nas oczywista. Gwarantuje ona naszym zdaniem osiągnięcie sukcesu, jakim jest pełna satysfakcja Klientów, skutkująca powiększającą się liczbą pozytywnych referencji. Dzięki coraz bogatszemu doświadczeniu oraz stałemu podwyższaniu naszych kwalifikacji zawodowych w naszej specjalizacji, pragniemy być firmą wiodącą w obszarze swojego działania, czyli: usługi projektowe i doradcze w dziedzinie dróg kolejowych.

Specjalizacja

Układy torowe

Zespół torowy zajmuje się projektowaniem układów torowych i urządzeń odwodnienia linii, stacji (w tym stacji osobowych, towarowych - przeładunkowych, rozrządowych), węzłów kolejowych, bocznic kolejowych z wykorzystaniem norm polskich i UIC.

Więcej…
Specjalizacja

Sieć trakcyjna

Zespół trakcyjny specjalizuje się w projektowaniu sieci trakcyjnych, podstacji trakcyjnych kolejowych 3kV DC, 2x25kV AC, podstacji trakcyjnych tramwajowych, zasilaczy trakcyjnych, sterowania odłączników trakcji.

Więcej…
Specjalizacja

Elektroenergetyka

Zespół elektroenergetyczny jest odpowiedzialny za wszelkie opracowania w ramach swojej specjalizacji.

Więcej…
Specjalizacja

Drogi

Zespół drogowy zajmuje się niezbędnymi czynnościami w zakresie swojego działu.

Więcej…
Specjalizacja

Obiekty inżynieryjne

Zespół mostowy zatrudnia specjalistów posiadających uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej /mostowej/.

Więcej…
Specjalizacja

Sterowanie ruchem kolejowym

Z uwagi na specyfikę polską, projekty urządzeń srk wykonują dostawcy urządzeń.

Więcej…
Specjalizacja

Telekomunikacja kolejowa

Nasi specjaliści od telekomunikacji kolejowej opracowują dokumentację koncepcyjną i projektową.

Więcej…
Specjalizacja

Budynki i budowle

Do zadań zespołu należą kompleksowe opracowania projektowe z zakresu architektury i konstrukcji obiektów kubaturowych.

Więcej…
Specjalizacja

Ochrona środowiska

Na zlecenie klienta przygotowujemy opracowania z dziedziny ochrony środowiska.

Więcej…