Torprojekt to firma, która łączy doświadczenie i wiedzę z dynamizmem, elastycznością i innowacyjnością, kontynuując tradycję polskiej myśli technicznej i kultywując dokonania polskich inżynierów w dziedzinie budownictwa kolejowego.

Dokładamy maksymalnych starań, aby nasze usługi reprezentowały wysoki poziom techniczny, były realizowane terminowo i spełniały wymagania klienta. Bez względu na stopień złożoności zadania, naszym Klientom zawsze oferujemy wysoką jakość usług oraz kompleksowe i optymalne ekonomicznie rozwiązania przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Naszym atutem jest zaangażowanie w każdy, nawet najmniejszy projekt i spełnianie indywidualnych wymagań klientów.

Czytaj więcej...

Konieczność obrania specjalizacji w obecnych realiach rynkowych jest dla nas oczywista. Gwarantuje ona naszym zdaniem osiągnięcie sukcesu, jakim jest pełna satysfakcja Klientów, skutkująca powiększającą się liczbą pozytywnych referencji. Dzięki coraz bogatszemu doświadczeniu oraz stałemu podwyższaniu naszych kwalifikacji zawodowych w naszej specjalizacji, pragniemy być firmą wiodącą w obszarze swojego działania, czyli: usługi projektowe i doradcze w dziedzinie dróg kolejowych.

Naszą silną stroną są ludzie. To oni, dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, gwarantują wysoki poziom techniczny realizowanych przez nas usług.

Czytaj więcej...

Dla nas jakość to właściwe wykonanie, zgodność ze specyfikacją, ciągłe doskonalenie, a nade wszystko spełnienie i przewyższanie oczekiwań klienta.

Czytaj więcej...

Specjalizacja

Układy torowe

Zespół torowy zajmuje się projektowaniem układów torowych i urządzeń odwodnienia linii, stacji (w tym stacji osobowych, towarowych - przeładunkowych, rozrządowych), węzłów kolejowych, bocznic kolejowych z wykorzystaniem norm polskich i UIC.

Więcej…
Specjalizacja

Sieć trakcyjna

Zespół trakcyjny specjalizuje się w projektowaniu sieci trakcyjnych, podstacji trakcyjnych kolejowych 3kV DC, 2x25kV AC, podstacji trakcyjnych tramwajowych, zasilaczy trakcyjnych, sterowania odłączników trakcji.

Więcej…
Specjalizacja

Elektroenergetyka

Zespół elektroenergetyczny jest odpowiedzialny za wszelkie opracowania w ramach swojej specjalizacji.

Więcej…
Specjalizacja

Drogi

Zespół drogowy zajmuje się niezbędnymi czynnościami w zakresie swojego działu.

Więcej…
Specjalizacja

Obiekty inżynieryjne

Zespół mostowy zatrudnia specjalistów posiadających uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej /mostowej/.

Więcej…
Specjalizacja

Sterowanie ruchem kolejowym

Z uwagi na specyfikę polską, projekty urządzeń srk wykonują dostawcy urządzeń.

Więcej…
Specjalizacja

Telekomunikacja kolejowa

Nasi specjaliści od telekomunikacji kolejowej opracowują dokumentację koncepcyjną i projektową.

Więcej…
Specjalizacja

Budynki i budowle

Do zadań zespołu należą kompleksowe opracowania projektowe z zakresu architektury i konstrukcji obiektów kubaturowych.

Więcej…
Specjalizacja

Ochrona środowiska

Na zlecenie klienta przygotowujemy opracowania z dziedziny ochrony środowiska.

Więcej…