Zespół elektroenergetyczny jest odpowiedzialny za wszelkie opracowania w ramach swojej specjalizacji.

Należą do nich: opracowania projektowe i studialne z zakresu elektroenergetyki kolejowej (linie potrzeb nietrakcyjnych [LPN], elektroenergetyka okołokolejowa – oświetlenie, ogrzewanie rozjazdów, linie zasilające) oraz elektroenergetyki ogólnej (linie wysokich, średnich i niskich napięć, napowietrzne stacje transformatorowe i rozdzielnie, elektrownie wiatrowe, instalacje elektryczne przemysłowe i ogólnobudowlane, automatyka przemysłowa). Nasi projektanci zdobywali swoje doświadczenie przy licznych projektach w kraju i za granicą.

Specjalizacja

Układy torowe

Zespół torowy zajmuje się projektowaniem układów torowych i urządzeń odwodnienia linii, stacji (w tym stacji osobowych, towarowych - przeładunkowych, rozrządowych), węzłów kolejowych, bocznic kolejowych z wykorzystaniem norm polskich i UIC.

Więcej…
Specjalizacja

Sieć trakcyjna

Zespół trakcyjny specjalizuje się w projektowaniu sieci trakcyjnych, podstacji trakcyjnych kolejowych 3kV DC, 2x25kV AC, podstacji trakcyjnych tramwajowych, zasilaczy trakcyjnych, sterowania odłączników trakcji.

Więcej…
Specjalizacja

Elektroenergetyka

Zespół elektroenergetyczny jest odpowiedzialny za wszelkie opracowania w ramach swojej specjalizacji.

Więcej…