Nasi specjaliści od telekomunikacji kolejowej opracowują dokumentację koncepcyjną i projektową.

Jest ona opracowywana dla sieci łączności kolejowej ogólnoeksploatacyjnej (sieci telefonicznej przewodowej i radiokomunikacyjnej) i specjalizowanej (łączności ruchowej, radiotelefonicznej, telekonferencyjnej), w tym urządzeń teletransmisji pomiędzy podstacjami trakcyjnymi, urządzeń informacji wizualnej dla podróżnych, urządzeń zapowiadania, systemów automatycznego gaszenia pożaru, instalacji przeciwpożarowych, antywłamanioyche, urządzeń monitoringu na przejazdach itp.

Specjalizacja

Układy torowe

Zespół torowy zajmuje się projektowaniem układów torowych i urządzeń odwodnienia linii, stacji (w tym stacji osobowych, towarowych - przeładunkowych, rozrządowych), węzłów kolejowych, bocznic kolejowych z wykorzystaniem norm polskich i UIC.

Więcej…
Specjalizacja

Sieć trakcyjna

Zespół trakcyjny specjalizuje się w projektowaniu sieci trakcyjnych, podstacji trakcyjnych kolejowych 3kV DC, 2x25kV AC, podstacji trakcyjnych tramwajowych, zasilaczy trakcyjnych, sterowania odłączników trakcji.

Więcej…
Specjalizacja

Elektroenergetyka

Zespół elektroenergetyczny jest odpowiedzialny za wszelkie opracowania w ramach swojej specjalizacji.

Więcej…