Na zlecenie klienta Torprojekt zajmuje się przygotowaniem kosztorysów.

W ramach usługi wykonywane są kosztorysy ofertowe, inwestorskie, które ogólnie polegają na obliczaniu przewidywanych wydatków związanych z wykonaniem poszczególnych prac, a których celem jest oszacowanie kosztów inwestycji w poszczególnych etapach powstawania dokumentacji technicznej i/lub realizacji inwestycji.

Wykorzystujemy najnowsze oprogramowanie kosztorysowe.

 

 

 

 

 

Nasze usługi

Studium programowo - przestrzenne

Studium programowo-przestrzenne to inaczej ramowy program inwestycji oraz ogólna wizja obiektów budowlanych spełniająca ten program, a często również przybliżone oszacowanie kosztów inwestycji.

Więcej…
Nasze usługi

Studia wykonalności

Studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujące czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów.

Więcej…
Nasze usługi

Koncepcja programowo – przestrzenna / projekt wstępny

Opracowania projektowe, które doprecyzowują program (lub technologię) i jego rozmieszczenie w obiekcie lub obiektach, określają rodzaj konstrukcji i wyposażenie instalacyjne itd.

Więcej…