Nasz firma świadczy również inne usługi z zakresu budownictwa kolejowego i technologii przewozów kolejowych.

W ramach wspomnianych usług można wyróżnić analizy: 

  • ruchowe,
  • przepustowości,
  • obciążenia linii i sieci kolejowych
  • analizy istniejącego zaplecza taboru kolejowego pod kątem wydajności obsługi i utrzymania obecnego i przyszłościowego taboru i inne.

 

 

 

 

 

Nasze usługi

Studium programowo - przestrzenne

Studium programowo-przestrzenne to inaczej ramowy program inwestycji oraz ogólna wizja obiektów budowlanych spełniająca ten program, a często również przybliżone oszacowanie kosztów inwestycji.

Więcej…
Nasze usługi

Studia wykonalności

Studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujące czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów.

Więcej…
Nasze usługi

Koncepcja programowo – przestrzenna / projekt wstępny

Opracowania projektowe, które doprecyzowują program (lub technologię) i jego rozmieszczenie w obiekcie lub obiektach, określają rodzaj konstrukcji i wyposażenie instalacyjne itd.

Więcej…