Studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujące czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów.

Studium stanowi plan projektu. Określane są w nim i krytycznie analizowane wszystkie szczegóły operacyjne wdrażania projektu, a więc uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz te związane ze środowiskiem naturalnym.

Obejmuje analizę instytucjonalną, trwałości projektu, analizę odbiorców projektu / analizę popytu, analizę techniczną i technologiczną inwestycji, analizę oddziaływania na środowisko, analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu / sektora, analizy finansowe, ekonomiczno-społeczne, analizy wrażliwości i ryzyka, wpływ na polityki horyzontalne.

 

 

 

 

Nasze usługi

Studium programowo - przestrzenne

Studium programowo-przestrzenne to inaczej ramowy program inwestycji oraz ogólna wizja obiektów budowlanych spełniająca ten program, a często również przybliżone oszacowanie kosztów inwestycji.

Więcej…
Nasze usługi

Studia wykonalności

Studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujące czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów.

Więcej…
Nasze usługi

Koncepcja programowo – przestrzenna / projekt wstępny

Opracowania projektowe, które doprecyzowują program (lub technologię) i jego rozmieszczenie w obiekcie lub obiektach, określają rodzaj konstrukcji i wyposażenie instalacyjne itd.

Więcej…