Studium programowo-przestrzenne to inaczej ramowy program inwestycji oraz ogólna wizja obiektów budowlanych spełniająca ten program, a często również przybliżone oszacowanie kosztów inwestycji.

Zwykle jest ono wykonywane na etapie opracowań związanych z planowaniem przestrzennym i stanowi podstawę określenia potrzeb terenowych i uwarunkowań związanych z inwestycją.

Może również stanowić podstawę merytoryczną danych do wykonania tzw. wstępnego studium wykonalności inwestycji lub przygotowania wniosku o warunki zabudowy albo o lokalizację inwestycji celu publicznego.

W ramach tego stadium może zostać wybrany najkorzystniejszy wariant lokalizacji przedsięwzięcia oraz określone dla niego uwarunkowania, w tym także środowiskowe dla tej inwestycji.

 

 

 

Nasze usługi

Studium programowo - przestrzenne

Studium programowo-przestrzenne to inaczej ramowy program inwestycji oraz ogólna wizja obiektów budowlanych spełniająca ten program, a często również przybliżone oszacowanie kosztów inwestycji.

Więcej…
Nasze usługi

Studia wykonalności

Studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujące czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów.

Więcej…
Nasze usługi

Koncepcja programowo – przestrzenna / projekt wstępny

Opracowania projektowe, które doprecyzowują program (lub technologię) i jego rozmieszczenie w obiekcie lub obiektach, określają rodzaj konstrukcji i wyposażenie instalacyjne itd.

Więcej…