Nasz firma świadczy również inne usługi z zakresu budownictwa kolejowego i technologii przewozów kolejowych.

Czytaj więcej...

Projekty montażowe stanowią ważny etap prac.

Czytaj więcej...

Na zlecenie klienta Torprojekt zajmuje się przygotowaniem kosztorysów.

Czytaj więcej...

Projekt powykonawczy to zbiór dokumentów tworzących tzw. dokumentację budowy.

Czytaj więcej...

Dokumentacja przetargowa składa się z kilku wymaganych elementów.

Czytaj więcej...

Podstawowy składnik tzw. dokumentacji projektowej (wykonawczej), stanowiący uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym.

Czytaj więcej...

Nasze usługi

Studium programowo - przestrzenne

Studium programowo-przestrzenne to inaczej ramowy program inwestycji oraz ogólna wizja obiektów budowlanych spełniająca ten program, a często również przybliżone oszacowanie kosztów inwestycji.

Więcej…
Nasze usługi

Studia wykonalności

Studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujące czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów.

Więcej…
Nasze usługi

Koncepcja programowo – przestrzenna / projekt wstępny

Opracowania projektowe, które doprecyzowują program (lub technologię) i jego rozmieszczenie w obiekcie lub obiektach, określają rodzaj konstrukcji i wyposażenie instalacyjne itd.

Więcej…