„Torprojekt” powstał 1 września 2009 roku. W początkowej fazie działalności załoga spółki składała się w zdecydowanej większości z byłych pracowników nieistniejącego już dzisiaj Centralnego Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Kolejowego „Kolprojekt”.

Olbrzymi dorobek tej firmy, systematycznie wypracowywany na przestrzeni 60 lat działania w zakresie kompleksowych opracowań projektowych, opracowań studialnych i koncepcyjnych, a także badawczych (m.in. studia terenowe i mapowe obejmujące ok. 8500 km trasy, projekty nowych linii kolejowych, łącznic, bocznic o łącznej długości 1700 km oraz projekty modernizacji i dobudowy drugich torów o długości ok. 750 km, projekty modernizacji linii, dokumentacja dla ok. 195 dworców kolejowych, dokumentacja modernizacji 16 Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego (ZNTK), rozbudowy 25 lokomotywowni, w tym budowy 5 nowych, i wiele innych opracowań stanowiących wkład Biura w modernizację i rozwój PKP) nobilitował do rangi biura wiodącego w skali kraju.

Na przestrzeni kilku lat firma Torprojekt rozwinęła swoją działalność i obecnie w biurze zatrudnionych jest 40 pracowników - inżynierów, techników – specjalistów w swoich branżach. Firma czynnie współpracuje ze specjalistami z ośrodków badawczych, w tym Politechniki Warszawskiej.

O nas

Nasza wizja i wartości

Nasza wizja i wartości

Więcej…
O nas

Rys historyczny

„Torprojekt” powstał 1 września 2009 roku. W początkowej fazie działalności załoga spółki składała się w zdecydowanej większości z byłych pracowników nieistniejącego już dzisiaj Centralnego Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Kolejowego „Kolprojekt”.

Więcej…
O nas

Zarząd

Poniżej przedstawiamy informacje o powołanych członkach Zarządu

Więcej…