Pokaż na mapie

Zespół elektroenergetyczny jest odpowiedzialny za wszelkie opracowania w ramach swojej specjalizacji.

Należą do nich: opracowania projektowe i studialne z zakresu elektroenergetyki kolejowej (linie potrzeb nietrakcyjnych [LPN], elektroenergetyka okołokolejowa – oświetlenie, ogrzewanie rozjazdów, linie zasilające) oraz elektroenergetyki ogólnej (linie wysokich, średnich i niskich napięć, napowietrzne stacje transformatorowe i rozdzielnie, elektrownie wiatrowe, instalacje elektryczne przemysłowe i ogólnobudowlane, automatyka przemysłowa). Nasi projektanci zdobywali swoje doświadczenie przy licznych projektach w kraju i za granicą.