Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy stacji Łódź Widzew i części szlaku Łódź Fabryczna – Łódź Widzew od km 2,250 do km 7,200 wraz z urządzeniami srk i telekomunikacji dla całego odcinka Łódź Fabryczna – Łódź Widzew.

zakres

Kompleksowy, wielobranżowy projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy (w tym perony z wiatą nad peronami, tunel dla pieszych, szlak Widzew – Łódź Fabryczna, mury oporowe, do tunelu Łódź Fabryczna, koncepcja skrzyżowania dwupoziomowego w rejonie ul. Niciarnianej).

termin realizacji

2012

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych:
130.000.000 PLN