”Wykonanie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego dla realizacji przebudowy linii średnicowej w Warszawie w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia”

Projekt realizowany w ramach konsorcjum Torprojekt oraz Kuryłowicz & Associates.

zakres

Kompleksowa, wielobranżowa dokumentacja projektowa obejmująca koncepcję programowo-przestrzenną, projekt budowalny:

  • architektura,
  • układy torowe wraz z odwodnieniem,
  • sterowanie ruchem kolejowym,
  • sieć trakcyjna, układy drogowe i przejazdy,
  • linia potrzeb nietrakcyjnych,elektroenergetyka niskich napięć,
  • obiekty kubaturowe,
  • obiekty inżynieryjne i mostowe,
  • sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe,

 

W dniu 8 kwietnia 2021 roku Konsorcjum w składzie: - Torprojekt Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum - Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Aneksy oraz Umowę na zamówienie podobne do zamówienia podstawowego, w związku z umową zawartą w dniu 10 stycznia 2018 roku.

Dodatkowe prace wynikające z podpisanych Aneksów będą obejmowały: projekt przebudowy tunelu średnicowego, projekt budowy nowego przystanku osobowego w rejonie ronda de Gaulle’a w Warszawie, projekt nowego przystanku osobowego w rejonie ulicy Solec w Warszawie wraz z infrastrukturą, zaprojektowanie nowych dwutorowych łącznic kolejowych w kierunku linii nr 006 i 009 wraz z dostosowaniem układu torowego głowicy wschodniej i zachodniej stacji Warszawa Wschodnia.

 

termin realizacji

2018- 2029

wartość inwestycji

wartość Umów z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.: 
40.000.000 PLN