Spółka Torprojekt wchodzi w skład grupy kapitałowej Trakcja PRKiI S. A., jednej z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce, Litwie (i krajach Unii Europejskich) notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Torprojekt” powstał 1 września 2009 roku. W początkowej fazie działalności załoga spółki składała się w zdecydowanej większości z byłych pracowników nieistniejącego już dzisiaj Centralnego Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Kolejowego „Kolprojekt”.

Czytaj więcej...

Poniżej przedstawiamy informacje o powołanych członkach Zarządu

Czytaj więcej...

Nasza wizja i wartości

Czytaj więcej...

O nas

Nasza wizja i wartości

Nasza wizja i wartości

Więcej…
O nas

Rys historyczny

„Torprojekt” powstał 1 września 2009 roku. W początkowej fazie działalności załoga spółki składała się w zdecydowanej większości z byłych pracowników nieistniejącego już dzisiaj Centralnego Biura Projektowo-Badawczego Budownictwa Kolejowego „Kolprojekt”.

Więcej…
O nas

Zarząd

Poniżej przedstawiamy informacje o powołanych członkach Zarządu

Więcej…