Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, odcinek |Warszawa Zachodnia Skierniewice w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, LOT A – odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice” na odcinku szlak Radziwiłłów Mazowiecki – Miedniewice (Skierniewice) z p. o. Rawka od km 55,990 do km 61,350.

zakres

Koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowalny, projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza dla branż: układ torowy, sieć trakcyjna, przebudowa 3 przejazdów kolejowych, budowa peronów p. o. Rawka, instalacje sanitarne, mała architektura, urządzenia odpłaszania zwierząt, teletechnika, urządzenia energetyki niskich napięć do 3 kV, obiekty inżynieryjne (3 przepusty, 1 most, 1 przejście dla dużych zwierząt).

termin realizacji

06/2010 – 03/2011

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych: 46.000.000 PLN