zakres

Koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy: - układ torowy (modernizacja / naprawa) 25 km linii kolejowej; - drogi i przejazdy: przebudowa 9 przejazdów kolejowych; - instalacje sanitarne: odwodnienie układu torowego, peronów, przejazdów,; - budynki i budowle: przebudowa oraz budowa nowych peronów wraz z dojściami na 2 stacjach oraz na 5 przystankach osobowych.

termin realizacji

09/2011 – 03/2012

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych:
23.000.000 PLN