Modernizacja linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odcinku Tarnów – Stróże

zakres

Koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza:

  • układ torowy i odwodnienie torów 2 km szlaku,
  • obiekty inżynieryjne: przebudowa 2 mostów, przebudowa 2 przepustów,
  • obiekty kubaturowe: remont 2 budynków nastawni, budynku agregatu;
  • drogi: przebudowa 4 przejazdów kolejowych w poziomie szyn.

Dokumentacja geodezyjna i geologiczna.

termin realizacji

03/2011 – 12/2011

wartość inwestycji

szacunkowa wartość inwestycji odpowiadająca zakresowi prac projektowych:
16.000.000 PLN