Koncepcja zaplecza dla taboru Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie stacji postojowej Newag.

zakres

Koncepcja wielobranżowa zagospodarowania terenu zaplecza technicznego dla taboru szybkiej kolei miejskiej w Warszawie.

termin realizacji

2009