Zespół drogowy zajmuje się niezbędnymi czynnościami w zakresie swojego działu.

Specjalizuje się w opracowaniu koncepcji, projektów budowlanych, wykonawczych przejazdów kolejowych, dróg krajowych, wewnętrznych, technologicznych, nawierzchni drogowych na wiaduktach drogowych, parkingów, skrzyżowań itp.

Specjalizacja

Układy torowe

Zespół torowy zajmuje się projektowaniem układów torowych i urządzeń odwodnienia linii, stacji (w tym stacji osobowych, towarowych - przeładunkowych, rozrządowych), węzłów kolejowych, bocznic kolejowych z wykorzystaniem norm polskich i UIC.

Więcej…
Specjalizacja

Sieć trakcyjna

Zespół trakcyjny specjalizuje się w projektowaniu sieci trakcyjnych, podstacji trakcyjnych kolejowych 3kV DC, 2x25kV AC, podstacji trakcyjnych tramwajowych, zasilaczy trakcyjnych, sterowania odłączników trakcji.

Więcej…
Specjalizacja

Elektroenergetyka

Zespół elektroenergetyczny jest odpowiedzialny za wszelkie opracowania w ramach swojej specjalizacji.

Więcej…