Z uwagi na specyfikę polską, projekty urządzeń srk wykonują dostawcy urządzeń.

Niemniej, Torprojekt, na zlecenie klienta, przygotowuje opracowania projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych urządzeń automatyki kolejowej oraz sterowania ruchem kolejowym, w tym urządzeń stacyjnych pociągowych i manewrowych oraz urządzeń liniowych (samoczynnej i półsamoczynnej blokady liniowej, urządzeń przekazywania informacji w relacji tor-pojazd oraz urządzeń na przejazdach kolejowych). 

Specjalizacja

Układy torowe

Zespół torowy zajmuje się projektowaniem układów torowych i urządzeń odwodnienia linii, stacji (w tym stacji osobowych, towarowych - przeładunkowych, rozrządowych), węzłów kolejowych, bocznic kolejowych z wykorzystaniem norm polskich i UIC.

Więcej…
Specjalizacja

Sieć trakcyjna

Zespół trakcyjny specjalizuje się w projektowaniu sieci trakcyjnych, podstacji trakcyjnych kolejowych 3kV DC, 2x25kV AC, podstacji trakcyjnych tramwajowych, zasilaczy trakcyjnych, sterowania odłączników trakcji.

Więcej…
Specjalizacja

Elektroenergetyka

Zespół elektroenergetyczny jest odpowiedzialny za wszelkie opracowania w ramach swojej specjalizacji.

Więcej…